8 апреля 2015 г.

Професійна освіта та освіта дорослих в сучасних соціокультурних умовах: теорія, методологія, практика

Мета конференції: об’єднання зусиль вчених та практиків різних регіонів країни щодо осмислення теоретичних основ, методології та практичного досвіду освіти дорослих у системі професійної освіти та освіти впродовж життя.
Запрошуємо до обговорення наступних питань.
1.                Андрагогічний вимір сучасної неперервної  освіти.
2.                Післядипломна освіта як складова неперервної освіти дорослих.
3.                Вплив процесів глобалізації на систему неперервної освіти.
4.                Професійні якості викладача-андрагога в системі післядипломної   освіти.
5.                Розвиток особистості учня і вчителя в системі професійної освіти.
До участі запрошуються: науковці, викладачі ВНЗ та ПТНЗ, науково-педагогічні працівники вищих навчальних закладів, обласних інститутів післядипломної  освіти, керівники навчальних закладів, інші зацікавлені особи.
Форми участі у Всеукраїнській конференції: виступ, доповідь (заочно та у відеофайлах), презентація або стендова доповідь, стаття, тези матеріалів конференцій.
У межах Всеукраїнської конференції 25.09.2015 р. відбудеться фестиваль-конкурс «Гуманна педагогіка Запорізького регіону».


Комментариев нет:

Отправить комментарий